SURFACE - SALONE 2007    
Location: Fuori Salone, Via Tortona, 35, Milano
Products: "SPIRA" Sofa
Design: Setsu & Shinobu Ito