MAZDA COLLECTION - TOKYO MIDTOWN GALLERY 2015    
Location: Tokyo Midtown Gallery, Tokyo
Products: Mazda Collection
Design: Setsu & Shinobu Ito